logo

תיעוד אירועים

במדור זה נציג תיעוד של פעילויות אשר קיים הארגון או הקשורים אליו. התכנים במדור מוכנסים לבקשתם וללא עריכה.

 
ביקור במרכז המורשת
של יהודי לוב – 7/3/2011

קורס להכשרת מורות שעלו לישראל מדמשק  בשנים 1992-1994. המורות הוכשרו להיות מורות לערבית בישראל. מימון פעילות הסיורים וההשתלמות המעשית  של המורות בוצע ע"י הארגון. 

במצגת מוצגות מספר תמונות ממהלך ההכשרה של המורות. למעבר למצגת לחץ על הקישור בתמונה.

לרגל סיום עבודת הד"ר שלה, בנושא זה, כינסה ד"ר אפרת קדם, את המורות  למפגש רעים אשר התקיים ביום ה – 2-2-2011 בתל אביב.


הזמנה לכנס בר אילן בשנת 2007