logo

תכנים מארכיון יד-טבנקין

בדף זה נציג תכנים נבחרים מארכיון יד-טבנקין אשר הושג בזכות השקעה נכבדה של הארגון בדיגיטציה של החומרים המאוחסנים בארכיון 

מצ״ב קישור לארכיון יד-טבנקין:  http://www.yadtabenkin.org.il

מצ״ב קישור לרשת הארכיונים של הקיבוצים: http://www.kibbutzarchives.org.il

 
 למטה מוצגת עבודת התואר השני של ד"ר אריה כהן על ההעפלה היבשתית של יהודי סוריה ולבנון בשנים 1939 עד 1945