logo

תכנים מארכיון יד-טבנקין

בדף זה נציג תכנים נבחרים מארכיון יד-טבנקין אשר הושגו בזכות השקעה נכבדה של הארגון בדיגיטציה של החומרים המאוחסנים בארכיון. ההשקעה כוללת את הזכות לפרסם את התכנים באתר של הארגון ולהעמידם לרשות חוקרים ומתענינים במשרדי הארגון. נבקש לשמור על זכויות היוצרים ולא לפרסם התכנים למען עשיית רווחים כל שהם (כולל לא בתכנים ממומנים באתרי החדשות).

 

מצ״ב קישור לארכיון יד-טבנקין:  http://www.yadtabenkin.org.il

מצ״ב קישור לרשת הארכיונים של הקיבוצים: http://www.kibbutzarchives.org.il

 
 
למטה תמצאו סרטון על המסתערבים הראשונים באמת !!!
 
 למטה מוצגת עבודת התואר השני של ד"ר אריה כהן על ההעפלה היבשתית של יהודי סוריה ולבנון בשנים 1939 עד 1945