עליית הילדים מדמשק

הנושא  מוסר המידע
   
קטרי חיים יוחאי
 סיפור עלייתם של יוסי קטרי ויוסי נאומה במבצע "להבה"  
   
סיפור יציאתו של מרדכי (מרקו) לוי (ג'ג'תי) כילד
מדמשק וקליטתו בישראל
שירן  לוי - נכדתו
יהודה לוי - בנו
   
מבצעי יחידת 504 בשנות ה - 50  של המאה הקודמת

עמית קטרי - בדף הפייסבוק

   
סיפור יציאתה של רחל וליגיר (במבג'י) מדמשק לישראל רחל וליגיר (במבג'י)
   
למחברת "הילדים העולים" של מנחם לוזיה באתר ויקיגניה  אמנון עצמון
   
 

"הילדים" מספרים על עלייתם ארצה

בתיה אבישי (סימן טוב) ז"ל מספרת על עלייתה כילדה לארץ ישראל