מחקרים

שם העבודה מחבר המחקר
קליטת נשים (ילידות סוריה) בישראל ובארה"ב - עבודת מחקר לתואר ד"ר
אשר אושרה בתאריך 19-12-2010 ומתפרסמת כאן לראשונה
ד"ר אפרת קדם

העפלה ועליה ב' מסוריה בשנות הארבעים: תובנות והירהורים

פרופ' צבי זהר
צורפי נחושת יהודיים בדמשק  עירית ציפר
החיים הפנימיים של יהודי סוריה בשלהי התקופה העות'ומאנית נפתלי (וו.פ) זנר
הרקע לעלילת דמשק פרופ' משה מעוז
תעלומת רצח פולחני כחומר היסטורי פרופ' ירון הראל
פרמאן מאת הסולטאן העות'מאני המפריך עלילות דם נגד היהודים דוד קושניר
ציר ארץ-ישראל-סוריה: ההיבט הפורמאלי פרופ' מנחם בן-ששון  
בצל הסכסוך הערבי-ישראלי והלאומיות הערבית  מיכאל לסקר