סיפורי העולים מדמשק

בחלק זה נציג את סיפורי העליה, של בני הקהילה, לארץ ישראל:

שם הסיפור שם הכותב
מסוריה לפלמ"ח   יהושע סימן טוב   
עליה לארץ בין ארגזי עופות וביצים    ניסים כהן
יחפה בצל אלונים - מסוריה דרך קיבוץ בישראל לאיטליה   מזל פז בגדדי