העליה והקליטה בראי העתונות

הנושא  השנה  העתון
מנחם לוזיה כותב מדמשק על מלאכת הנחושת בקהילה 1932  דבר