משפחת אסא 

לאתר שער בנימין, אשר הוקם לזכרו של בנימין אסא ז"ל, לחץ על התמונה: