חברי המערכת
 
 
יו"ר המערכת - ד"ר נתן חסון
 
 
חברי המערכת:  יהושע קלש, לאה מלמד, מאיר משען
 
מזכירה: שרה שמאי