מכתבי קוראים

   

 
מכתבה של אורה ליפין ליושב ראש הארגון