קהילת יהודי דמשק

קהילת דמשק ומנהגיה - ברשימות של אליעזר ריבלין

שורשים וציוני דרך בחיי הקהילה היהודית בדמשק

הרובע היהודי בדמשק - צילום אווירי בארכיון הציונות

סיור ברובע היהודי בדמשק בשנת 2009 חלק ראשון
 
סיור ברובע היהודי בדמשק בשנת 2009 חלק שני