יוסף קלש ע"ה תרפ"א - תשס"ה (1920-2005), מזכיר הארגון יותר מ - 20 שנה