ההיסטוריה של ארגון יוצאי דמשק (סוריה) בישראל - לפורמט פידיאף לחץ על הקישור

הכנת דף זה בוצעה ע"י זיו יאבו הנכד של מוסה יאבו ז"ל