בעלי התפקידים

 

יו"ר הארגון יהושע קלש 
       
מ"מ סגן יו"ר הארגון יוסי יבין  
       
גזבר הארגון לאה מלמד לאה מלמד
 
       
ראש ועדת חינוך ותרבות גילה בעבור גילה בעבור
        
יו"ר ועדת מורשת אליהו חסון
       
יו"ר המערכת של
כתב העת
"מכאן ומשאם"
ד"ר נתן חסון
 
       
מבקר הארגון אלי רז (חארס)
 
       
יו"ר ועדת המלגות   *נבחר מדי שנה ע"י האסיפה