פרשות השבוע אשר התפרסמו בשנת תשע"ב

חודש    פרשות השבוע התשע"ב (5772)    
תשרי 
      בראשית נח
חשון לך לך   וירא חיי שרה תולדות  
כסלו ויצא וישלח וישב מקץ  
טבת ויגש ויחי ואלה שמות וארא  
שבט בוא בשלח יתרו ואלה המשפטים  
אדר תרומה תצווה כי תשא
"ויקהל" - "פקודי"
ויקרא
ניסן צו "פרשות פסח" שמיני "תזריע"-"מצורע"  
אייר "אחרי מות"-"קדושים" אמור בהר בחוקותי                   
סיוון במדבר נשא בהעלותך שלח לך
 
תמוז קורח חוקת בלק פנחס  
אב  "מטות"- "מסעי" דברים ואתחנן עקב ראה
אלול שופטים כי תצא
כי תבוא ניצבים  
תשרי וילך האזינו וזאת הברכה