פרשות השבוע אשר התפרסמו בשנת תשע"ג

חודש      פרשות השבוע התשע"ג (5773)    
תשרי      בראשית    
חשון נח לך לך
וירא חיי שרה  
כסלו תולדות ויצא וישלח וישב מקץ
טבת ויגש ויחי שמות וארא  
שבט בוא בשלח יתרו ואלה המשפטים  
אדר תרומה תצוה כי תשא
"ויקהל" - "פקודי"
 
ניסן ויקרא
צו "פרשות פסח" שמיני  
אייר "תזריע"-"מצורע" "אחרי מות"  אמור בהר-בחוקותי  
סיוון במדבר נשא בהעלותך שלח לך קורח     
תמוז חוקת בלק פנחס "מטות" - "מסעי"  
אב  דברים ואתחנן עקב ראה  
אלול שופטים כי תצא כי תבוא ניצבים - וילך
 
תשרי האזינו וזאת הברכה