פתגמים

 

       פתגמים ומכתמים שלמדתי מפי אמא ואבא -  שמחה ונתן סלומון, בני מוצרי ומשה כהן. 

       101 פתגמים בקרב העדה הדמשקאית באתר של רוויטל סלומון