לחנים פרי יצירתו של המלחין ניסים חליפה בן הקהילה 

פתיח ודקלמת משיר השירים - 'ישקני מנשיקות פיהו'  
דקלמת לזוג משיר השירים - 'הנך יפה'  
דואט משיר השירים - 'קול, דודי הנה זה בא'  
אריה משיר השירים - 'על משכבי בלילות'  
קנטטינה על תהילים קכב' - 'שמחתי באומרים לי'  
אקדמה ונרדפת (פרלוד ופוגה עבריים)  
   
אגדלך - על פי פיוט של יהודי פרס
  דניאל - פואמה סימפונית (ע"פ ספר דניאל)
  תהילים - מזמור קכב' ("שמחתי באומרים לי..")
  תפילה - פנטזיה לתזמורת קאמרית (ע"פ ביאליק)