בית הכנסת פארנג' (תמונת דף הבית היא של בית הכנסת הזה)

 
 
 סרטון וידאו של בית הכנסת בפארנג' משנת 2010 - נתרם ע"י משפחת שקרוקה